Farina

Non stop!

Aquest molí de pedra no deixa de molturar cereal!

El dimarts va entrar espelta convencional al molí. El procès és senzill i es caracteritza per la molturació lenta del cereal mitjançant dos pedres de sílex i unes osques tallades, que van triturant el cereal convertint-lo en farina. Mitjançant aquest molí, el cereal es treballa de forma tradicional i més simple que amb sistema convencional.

La part que el fa més especial és la recuperació de la tradició. Tal com hem explicat en ocasions anteriors, antigament el cereal es molturava amb molins de pedra, conservant l’estat natural de la farina en quant a les propietats. Nosaltres, des de fa cinc anys, hem incorporat aquest molí amb el que elaborem una gama de farines de qualitat, molturades lentament i conservant el germen del cereal. Siguin ecològiques o convencionals, les farines que entren al molí són de proximitat, per la qual cosa no només es tracta d’una forma de recuperar la metodologia de molturació tradicional, sinó una forma ètica de produïr farines tenint en compte diferents factors: tradició, proximitat i qualitat.

Analitzar la producció que es realtizava antany, treballar amb petits agricultors de proximitat i, per últim, conservar el producte natural mitjançant una molturació lenta i curosa. Per nosaltres és imprescindible treballar en aquesta línia per oferir farines de qualitat treballades de forma responsable, des de la compra del gra fins el tancament del sac.

Si vols veure una petita demostració del procés del molí de pedra, fes clic a l’enllaç. En un reel de menys d’un minut podras observar el procés des de l’entrada de l’espelta al molí fins el moment de cosir el sac.

Salut i molt pa!